Navigace

Obsah

historie

Ve sborových záznamech a v místní obecní kronice je uvedeno, že již v roce 1885 se tu konaly přípravy k založení sboru dobrovolných hasičů.Předcházely tomu dva místní rozsáhlé požáry. V roce 1880 ve středu obce vyhořelo 6 usedlostí. Byly tu i další jednotlivé ohně. To zavdalo příčínu,aby po vzoru jiných obcí byl u nás založen hasičský sbor, na jehož založení se podíleli následující občané:

ANTONÍN JIŘÍČEK starosta obce,řezník,hostinský
JAN BERNARD řídící učitel
JOSEF HLAVSA farář
JOSEF KLEIN farář
FRANTIŠEK MLEJNEK obchodník
VÁCLAV JIŘÍČEK hostinský
ALOIS KHAN obchodník
JOSEF KLAPKA stavitel
JOSEF SKALICKÝ mládek
JOSEF HÁLA účetní

Činnost sboru byla zahájena r. 1886 a již roku následujícího sbor vlastnil stříkačku a stal se členem župy hasičské - novobydžovské. Prvním velitelem byl zvolen Antoním Jireš,starosta sboru Antonín Jiříček,pokladníkem M. Dymeš, jednatelem Jan Vávra.

Členská základna se často měnila, ale brzy bylo dosaženo počtu třiceti členů. Místní požární sbor za uplynulé století trvání v naší obci mnoho vykonal, především v rámci své účelové činnosti,a dále pak v činnosti kulturně společenské a hlavně při zvelebování obce. Pravidelná činnost byla zahajována obvykle bálem,účastí na církevních slavnostech,dále se pravidelně cvičilo a konala se divadla.

Prvním největším zásahem byla účast při velkém místním požáru v západní části obce,kdy vyhořelo 9 usedlostí, a v roce 1904 v části Pod starým hřbitovem, kde shořelo 7 usedlostí. Sbor sice vlastnil již od roku 1887 stříkačku, ale jiště málo účinnou, též vybavení vylo poměrně malé. Těžko se požárům čelilo i proto, že stavení byla dřevěná a krytá slámou (došky). Kronika obce a zápisy sboru tu za posledních 100 let zaznamenávají přes 69 větších ohňů. Sbor zasahoval i při povodních, které tu byly v letech: 1922, 1941, 1942, 1946, 1947, 1967, 1983.

Velkým svátkem všech hasičů byly sjezdy, zde byla první slavnost v roce 1913 u příležitosti 25 let trvání hasičského sboru. Za první světové války odchází na frontu z 18 činných členů 16 a tím činnost sboru ustává a plně pokračuje až v roce 1919,kdy hasičský sbor má dva členy zakládající, 48 přispívajících a 21 členů činných. V roce 1932 byla zahájena stavba zbrojnice, která je po celou dobu až do součastnosti účelově zdokonalována. V roce 1936 slavil sbor 50 let činnosti